• Alslev før 2

  • Alslev før

  • IMG_0130

  • Alslev 1

  • Alslev 2

Alslev Kirke genindvies

Palmesøndag 2013 blev Alslev Kirke genindviet efter gennemført indvendig istandsættelse af kirken.

Alslev Kirke er opført dels af tufsten og granitkvadre. Murværket er rigt på detaljer og profiler, hvilket gør den kirke til noget helt særligt. Beliggenheden tæt på vestkysten bevirker, at der er stor belastning af salte i murværker, herunder hvælvkapperne. Denne problemstilling er ikke ny og prøver fra opmuringsmørtlen har vist stort indhold af strandskaller, og konklusionen er blevet at der i opmuringsmørtlen er anvendt strandsand fra vestkysten, som ikke er renset for salt.

Denne problemstilling har været en stor del af projektets omdrejningspunkt. Der er over en længere periode udført forskellige prøvekalkninger og offerlag på hvælvoversiderne. Disse prøver har dannet grundlag for de udførte istandsættelsesarbejder af de indvendige kalkede overflader samt offerlag i tagrummet. Yderligere er varmeanlægget energioptimeret og der er udført ny styring.

Kirkerummets udtryk er justeret, det historiske inventar er istandsat, der er foretaget nymaling af stoleværk, knæfald og orgelet med en ny farveholdning og ny belysning er tilført i tårn og våbenhus.