• Nørre Snede 2

Genindvielse af Nørre Snede Kirke

Ved en festgudstjeneste søndag den 1. september 2013 blev Nørre Snede Kirke genindviet efter godt 2 års lukning.

VMB-Arkitekter har været totalrådgiver på arbejderne i kirken, som har omfattet stabilisering af kirkens tagværker og hvælv, udvendig istandsættelse, indvendig istandsættelse, nyt orgel og orgelpulpitur, varmeanlæg, istandsættelse af eksisterende gulve, istandsættelse af det historiske inventar, ny farvesætning og supplering med ny belysning.