• tv2oj

  • 121107 - Mørke Kirke krypttrappe (14)

  • 121030 - Mørkekirke krypt (38)

  • 121030 - Mørkekirke krypt (8)

Glemt krypt fundet i Mørke

I forbindelse med istandsættelsen af Mørke Kirke er der fundet en glemt krypt under kirkens gulv.

Kryptens tilmurede vindue afslørede sig ved en sammenstyrtning under stolestadernes gulv. Herfra var der mulighed for at kigge ind i krypten, som lod til at være tømt på trods af spredte kisterester.
Da kryptens hvælv var i dårlig forfatning og den ene gavl allerede var sammenstyrtet, blev det besluttet at tømme krypten for kisterester for at istandsætte den.

Den egentlige nedgang til krypten fandtes skjult umiddelbart under midtergangens gulvtegl og sammen med Nationalmuseet blev krypten åbnet.
Desværre viste det sig, at krypten ikke var tømt på trods af dens meget rodede tilstand; blandt kisteresterne lå de jordiske rester af måske 20 mennesker og Nationalmuseet er nu i færd med at registrere kryptens indhold.

Resterne af de begravede genbegraves senere på kirkegården.

TV2oj
Se indslaget i TV2 Øst