• slotsgade24vinduer

  • nybroanker

  • kaergaardshof2

  • slotsgade29doer

  • medium_vmb-handlingsplan_0000_Klintegården - skaleret

  • oesby

  • kaergaardshof1

  • Handlingsplaner, kulturarv. Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, arkitekter maa

  • marcussen

  • nybro14

Handlingsplan

Kulturstyrelsen gennemfører en systematisk gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark.

Som en hjælp i det fortsatte arbejde med at bevare de fredede ejendomme, tilbyder Kulturstyrelsen at betale individuelle og vejledende handlingsplaner for bygningerne.

Tegnestuens erfarne restaureringsarkitekter har specialiseret sig i fredede og historiske bygninger og har via kurser kvalificeret sig til at udarbejde disse handlingsplaner efter Kulturstyrelsens anvisninger.

Kontakt os for nærmere info.

Se kursusbeviser
Læs om gennemgangen
Læs om handlingsplaner