• Kirkekonference

Mette Viuf Larsen taler på Kirkekonference

I forbindelse med afholdelse af Kirkekonference på Teknologisk Institut i Aarhus taler en af tegnestuens partnere, Mette Viuf Larsen som indlægsholder om bevaring og udvikling i forbindelse med kirkesager.

“Set i en større sammenhæng over tid er måden vi forvalter og anskuer vores historiske arv på dynamisk og ofte præget af relationen til den historiske distance. Det er ikke nødvendigvis givet, at det vi syntes har kvalitet i dag blev opfattet på samme måde tidligere – ligesom det, vi ikke tillægger særlig værdi i dag, kan opfattes anderledes af kommende generationer.

Derfor kræver indgreb i vores kulturarv et analytisk lag og en værdisætning som grundlag for at kunne træffe beslutninger om fjernelse eller ombygning af enkelte dele samt eventuelle tilføjelser. I en åben dialog og tæt samarbejde med bygherre, myndigheder og andre involverede parter afføder denne metode en idé udvikling og ofte innovative løsninger, som skræddersys til det enkelte sted og den givne opgave.”