• 131125 - moerke tv2oj video

Mørke Kirke genindviet

Søndag den 24. november kunne Mørke Kirke genindvies efter en længerevarende indvendig restaurering og med en ny handicapvenlig indgang fra tårnrummet.
På grund af fundne kalkmalerier og en glemt krypt under gulvet er arbejderne med istandsættelsen trukket i langdrag, så glæden var stor, da kirken kunne genåbnes.

Biskop Kjeld Holm kunne sammen med Provst Anders Holt, sognepræst Maria Frederikke Rasmussen samt to yderligere præster genindvie en stuvende fuld kirke med næsten 300 personer. Biskoppen lagde i sin prædiken vægt på, at menighedsrådet trods alle besværligheder var kommet frem til et flot resultat.

Tegnestuen er glad for at have været en del af den lange proces og håber, at resultatet vil være sognet til glæde mange år fremover.

Se indslaget på TV2 Østjylland her.