• Trige 3_2

  • Trige 2

  • Trige 1

Nyt tag på Trige Kirke

VMB-Arkitekter har været totalrådgiver på den nyligt afsluttede oplægning af nyt tegltag med fast undertag på kirkens kor og skib. Der er arbejdet indgående med detaljerne omkring ventilation af tagrummet, afslutningen mod tårnets murværk og tagfoden for at opnå et harmonisk udtryk på kirkens ydre fremtoning.