• 4.16H

Om os

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S  blev grundlagt i 1935 af Aksel Skov og har med skiftende ejere siden stiftelsen medvirket ved over 2000 byggesager. Senest i 2012 er der optaget nye partnere i ejerkredsen og firmaets kompetencer bliver på den måde videreført og udviklet i relation til det særlige arbejdsområde der knytter sig til anvendelse og udvikling af bygningsarven.

Siden etableringen har firmaet forestået istandsættelsesarbejder ved mange bygninger. Hovedsagligt har det drejet sig om istandsættelse af middelalderkirker, men også en del nyere kirker, frede- og bevaringsværdige bygninger har fået en hjælpende hånd i forbindelse med uhensigtsmæssige konstruktioner og materialevalg. Firmaet har ligeledes bistået ved istandsættelse af inventar, stabilisering af bygninger, renovering, om- og nybygning af orgler, klokker, design af nyt inventar og belysning samt nyopførelser af bygninger i historisk sammenhæng. Gennemgående i alle årene har der eksisteret en bevidsthed om den særlige forpligtigelse vi har, når vi arbejder med historiske bygninger og i særdeleshed vores kirker, som er helt enestående formidlere af vores fælles kulturarv. Her er mødet mellem nyt og gammelt særligt sårbart.

Vores opgavetilgang bygger på historisk indsigt, kendskab til historisk og nutidig byggeteknik samt en grundig analyse af opgavens problemstilling. Vi anerkender, at det er relevant at fastholde en meningsfuld anvendelse af kulturarven. Set i en større sammenhæng over tid er måden vi forvalter og anskuer vores historiske arv på dynamisk og ofte præget af relationen til den historiske distance. Det er ikke nødvendigvis givet, at det vi synes har kvalitet i dag blev opfattet på samme måde tidligere. På samme måde kan det være sådan, at det vi ikke tillægger særlig værdi i dag, kan opfattes anderledes af kommende generationer.

Indgreb i vores kulturarv kræver derfor nøje overvejelser for at kunne træffe beslutninger om fjernelse eller ombygning af enkelte dele samt eventuelle tilføjelser. I en åben dialog og tæt samarbejde med bygherre, myndigheder og andre involverede parter afføder denne metode en idé udvikling og ofte innovative løsninger, som skræddersys til det enkelte sted og den givne opgave. Når det drejer sig om at tilføre nye arkitektoniske greb, er vi vores nutid bevidst og tilfører nye lag fra vores tid uden at ændre bygningernes særlige karakter og atmosfære.

Du kan læse om vores vores persondatapolitik her.