• medium_billede5_10A

  • medium_billede5_10B

  • medium_billede5_10C

  • medium_billede5_10D

  • medium_billede5_10E

Bregnet Kirke, Rønde

Alle gulve er fornyet eller omlagt, alle vægge og hvælv er istandsat og kalket efter at tidligere opførte hvælvpiller og undermuringer var ned-taget. De nederste 160 cm af væggene blev pudset med komøg for at hindre gennemslag af et tidligere påført asfaltlag. Et nyt muret alterparti er opført. Tag-
værker og tårn er stabiliseret. Et nyt orgelpulpitur er opbygget. Alle installationer er fornyet. Ny belysning er ophængt. Eksist. bænke er ombygget og suppleret.

Det nye 3-fløjede alterbillede er malet af Arne Haugen Sørensen. som desuden har udført en kristusfigur af bronze til alteret, nye malerier til prædikestolen og som noget helt unikt 35 forskellige malerier til bænkegavlene.