• medium_4_11A(1)

  • medium_4_11B

  • medium_4_11C

Bregnet Kirke, Rønde

I januar 2006 kunne arbejdet i kirken, efter næsten 9 års forberedelse, endelig igangsættes.

Alle gulve er fornyet eller omlagt, alle vægge og hvælv er istandsat og kalket nærmest utallige gange efter at hvælvpiller og undermuringer var nedtaget. Tagværker og tårn erstabiliseret. Et nyt pulpitur for orglet er opbygget. Alle installationer er fornyet. Ny belysning er ophængt. Eksisterende bænke er
ombygget, suppleret, istandsat og malet. Våbenhuset og tårnrummet har fået nyt inventar. Alt sammen arbejder af meget høj håndværksmæssig kvalitet udført af lokale håndværkere.