• revne

  • 130607 - Nybro 14 (45)

  • 130606 - Lille Pottergade 5 (6)

  • 130606 - Lille Pottergade 5 dor

  • 130607 - Nybro 14 2

Bygningssyn og handlingsplaner

Tegnestuen gennemfører en del bygningssyn, hvor fredede eller bevaringsværdige bygninger gennemgås teknisk, æstetisk og delvis bygningshistorisk/arkæologisk.

Formålet er, på få timer, at give ejerne indblik i eventuelt nødvendige istandsættelsesarbejder og ikke mindst give retningslinier for at bevare og styrke kvaliteterne i bygningen.

Der gives ved besigtigelsen vejledning i lovgivning samt tilskudsmuligheder og skattefradrag vedrørende fredede ejendomme og alt efter aftale munder synet ud i et notat, en rapport eller handlingsplan for fremtidige arbejder.

Ved synet lægges særlig vægt på sikring af huset på tag og fag for at minimere fremtidige vedligeholdelsesudgifter, men den historiske og æstetiske faktor medtages konsekvent for at skabe smukke, velfungerende boliger med historie og fortælleværdi.

Gratis handlingsplaner
Frem til 2015 har ejere af fredede ejendomme mulighed for gratis at få en restaureringsarkitekt til at gennemgå ejendommens tilstand og foreslå hvordan fredningsværdierne kan styrkes. Gennemgangen omfatter en handlingsplan og betales af helt af Kulturstyrelsen.

Kontakt tegnestuen for nærmere information og se mere under menupunktet Handlingsplaner.