• Gesten7

  • Gesten6

  • Gesten5

  • Gesten9

  • Gesten4

  • gesten3

  • Gesten1

Gesten Kirke

Det tidligere tårn var udført i den for tiden udbredte nationalromantiske stil i røde tegl, med et skiferbeklædt spir, der med nutidens øjne ikke syntes passende til den blytækkede middelalderkirkens granitkvadre. De ældste dele af kirkebygningen i Gesten kan tilbageføres til omkring år 1100, og fremstår med en robusthed som stod i kontrast til det himmelstræbende tårn. Opgaven for tegnestuen bestod i, sammen med Menighedsrådet, at få opført et tårn der skulle passe bedre til kirkens arkitektur. Projektet har fra starten haft sit afsæt i den enkle arkitektur, som præger kirkens skib og kor med tilhuggede granitkvadre og det smukke blytag, der med falsenes gentagne rytme tegner huset klart og præcist. Derfor har det igennem projektet også været vigtigt, at udforme tårnet med det samme udtryk af djærvhed og robust styrke. Tårnet er udført som en præcist muret base i tegl, der solidt plantet på jorden, bærer det pyramideformede tag. Tagfladernes hældning svarer til kirkens og zinktagets false hilser de blyklædte.

Tårnet er placeret med en afstand til kirken på ca, 1,5 meter og de to bygninger er koblet sammen af en let mellembygning i glas der, enkelt, formidler overgangen mellem det eksisterende og det nye. Fra de nye indgangsdøre i vestsiden, er der et flot kig gennem tårnet og kirkens midtergang til koret og alterpartiet. I tilgift er der med det nye tårn opnået en langt bedre adkomst til både orgel og pulpitur samt til tårnets øverste stokværk med de to klokker. På de mellemliggende stokværk er der indrettet et koristrum og ovenover et rum til teknik og opbevaring.