• 20170701 - Give - set mod koret med frontpanel

  • 20170701 - Give - mandedøren inde fra

  • 20170701 - Give - prædikestol

  • 20170701 - Give - set mod koret inde fra

  • 20170701 - Give - mandedøren ude fra

  • 20170701 - Give - dåbsværelset

  • 20170701 - Give - tilbygning ude fra

Give Kirke

Give kirkes ældste bygningsdele er fra romansk tid, og kirken er ændret mange gange side da. Flere ting har overlevet gennem årene, herunder murværk og døbefont. Fornem udsmykning og inventar er kommet til, og kirken er udvidet ad flere omgange. Først i den sene middelalder, herefter i 1905 og nu i 2017.

Inden arbejderne blev igangsat bar kirken særligt præg af de seneste store arbejder hhv. i begyndelsen af 1900-tallet og i forbindelse med arkitekt Lønborg Jensens arbejder omkring koret i 1947. Varmeanlægget var udtjent og kirkerummet trængete generelt til istandsættelse og forbedring af flere forhold, herunder akustik og belysning. Ligeledes fandtes der hos meninghedsrådet et stort ønske om en tilbygning til kirken indeholdende dåbsværelse og handicaptoilet.

Vi har forsøgt at skabe et resultat som imødekommer alle ønsker, men som samtidig også fremdrager de bedste kvaliteter i de eksisterende rammer. Nænsomt er så meget som muligt bevaret, og en ny helhed er søgt frembragt. Ny arkitektur er føjet til det gamle våbenhus som en nutidig tvilling, der stilfærdigt møder den nyere del af kirken. Nye gulve er etableret, og de gamle bænke er fornyet med genanvendelse af bænkegavlene.

Mandedøren er genåbnet og tilføjet en ny dør med et bronzegitter af Jette Vohlert, som også har udført et nyt alterbordskrusifiks samt glas til østvinduet. Kirken er ikke prangende men udtryksfuld og fuld af mange historiske lag. Forståelsesrammen er bragt videre i kunsten, som bærer på et udtryk, der rækker længere end nuet og består af flere lag i den historiske kontekst.