• Opstalt 0

  • Opstalt 1

  • Opstalt 3

Harridslev Kirke

Et mangeårigt ønske om et nyt orgel til Harridslev Kirke gik i opfyldelse i 2009. Det nye orgel på 12 stemmer på to manualer og pedal, er placeret i tårnrummet og er udført af orgelbygger Carsten Lund, efter en spændende disposition udarbejdet af domorganist Svend Prip, Haderslev.

Der er skabt plads til kirkekoret omkring orgel og organist, således at der er gode rammer for gudstjenester og arrangementer for kor og orgel.