• Indgang 1 kvadrat

  • Udhus 1 kvadrat

  • Udhus 3 kvadrat

  • Fra haven 1 kvadrat

  • Vindue indefra med vase kvadrat

  • Loftsværelse 1 kvadrat

  • Kig op 1 kvadrat

  • Anneks og bolig 1 kvadrat

  • Hørhavegården skilt kvadrat

Hørhavegården

Hørhavegården blev opført i 1777 af skovfoged Jens Hansen. Gården har gennem tiderne huset skovfogeder under Marselisborg Gods. I1896 bliver godset opkøbt af Aarhus by og gården bortforpagtes sidenhen af kommunen. Ved siden af skovdriften har gården også fungeret som avlsgård for de tilstødende jorder, hvilket har resulteret i en række udbygninger af gården i 1800-tallet. Hørhavegården er således både repræsentant for skovfogedboligen og for landbrugsboligen. Som den ældste bevarede bygning fra det gamle Marselisborg Gods er Hørhavegården desuden et vigtigt lokalhistorisk vidnesbyrd. Imidlertid var bygningen ved overdragelse til de nuværende ejere i meget ringe stand og præget af mangeårig manglende vedligehold og funktionen som udlejningsejendom under Aarhus Kommune. Projektet har gennem istandsættelse og nyindretning til bolig og B&B i form af hotellejligheder genskabt Hørhavegårdens helhed, som det sammenhængende anlæg gården udgjorde i 1800-tallet. Den etablerede anvendelse åbner  ejendommen op overfor besøgende og supplerer overnatningsmulighederne i Aarhus for en gruppe besøgende, der efterspørger en bynær beliggenhed kombineret med muligheden for friluftsaktiviteter, hvilket Hørhavegården i kraft af sin beliggenhed i enestående grad tilbyder.