• vaabenhus

  • Nysogn sideskib

  • Nysogn pulpitur

  • Nysogn prædikestol

  • Nysogn knæfald

  • Nysogn gulve

  • Nysogn alterparti

  • Nysogn 2

  • Nysogn 1

Ny Sogn Kirke

Indvendig istandsættelse af den store og særegne landsbykirke i Kloster, som i kor og skib har både romanske og unggotiske træk. Særligt for kirken er de to sideskibe, hvor der findes lange bænke af strandede skibsplanker, som var beregnet klitboerne.

Arbejderne i kirken har været gennemgribende og omfattet istandsættelse af de indvendige kalkede overflader på vægge og hvælv, nyt varmeanlæg og nye gulve i tårn, skib og kor. I sideskibene er de gamle teglgulve bevaret og istandsat. I forbindelse med etablering af det nye varmeanlæg er vægoverfladerne altovervejende holdt fri for radiatorer, og der er i koret etableret varme i det nye knæfald.

Det historiske inventar er istandsat, og der er foretaget ny farvesætning på stoleværket i skibet samt på orgel og pulpitur. Tårnrummet er nyindrettet og kan anvendes til kirkekaffe m.v. samt af kirkens personale. For at skabe et bedre lysniveau i kirken og for at skabe en rumlig sammenhæng mellem skib og sideskibe er der ophænget nye lysekroner i sammenhæng med de eksisterende. Alt sammen for at fremhæve kirkens smukke karakter og skabe et imødekommende kirkerum.