Nyborg Slot – Levende Kulturarv

Som underrådgiver til Cubo og i samarbejde med JaJa, Schul, Søren Jensen og Mogens Morgen har tegnestuen vundet opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot.

Fra dommerbetænkningen: Restaureringsstrategien er klar og fulgt konsekvent i det ydre. Der bygges nyt i form af ringmur og ny nordfløj, nybygningen holder afstand til Kongefløjen og tårnet bevares i den nuværende højde.

Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, “tidløst” og enkelt i sin opbygning og ide og vil derfor være robust – både over tid og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering.

Det er vigtigt, at man får fortalt den rigtige historie om Nyborg Slot, som i sin storhedstid dannede rammerne for Danehoffet, hvor Danmarks første forfatning blev skrevet, hvor fæstningsanlægget er af international høj klasse, og hvor slottet lå infrastrukturelt centralt i Danmark. Dommerkomitéen finder, at rammerne overbevisende er til stede i dette forslag.

Se mere her.