• 20170701 - Paarup - vindue i våbehus

  • 20170701 - Paarup - sideskib ude fra

  • 20170701 - Paarup - set mod orgel med frontpanel

  • 20170701 - Paarup - set mod koret

  • 20170701 - Paarup - set mod koret fra pulpitur

  • 20170701 - Paarup - gren 45

  • 20170701 - Paarup - gren 45 fra siden

  • 20170701 - Paarup - frontpanel og gavl

  • 20170701 - Paarup - billede fra prædikestol

  • 20170701 - Paarup - alterbord

Paarup Kirke

Paarup Kirke er i sin kerne en romansk kvadrestensbygning, der er udvidet flere gange i løbet af middelalderen. Først gjordes kirken bredere, dernæst blev et tårn føjet til bygningen, hvorefter skibet blev overhvælvet ca. 1460-65. I slutningen af middelalderen, ca. 1505, føjedes et kapel til skibets nordside, og ca. 1515 blev koret gjort jævn bredt med skibet. Endelig fik kirken også et våbenhus ved tårnets nordside. Orienteringen afviger lidt mod syd.

Kirken blev genåbnet palmesøndag 2017 efter at have været lukket i et års tid. Arbejderne, som er gennemført omfatter indvendig istandsættelse af de kalkede overflader, fornyelse af varmeanlæg, installationer og etablering af ny belysning. Kirkens gulve er fornyet, og der er skabt trinfri adgang fra kirkegården til koret. Det historiske inventar er istandsat sammen stoleværket, som også er tilført en ny farvesætning. Et nyt alterbord danner base for altertavlen og knæfaldet er ombygget og tilført varme i form af konvektorer.

Projektet er udført i tæt samarbejde med de kirkelige myndigheder, Nationalmuseet og Farvekonservator Bent Jacobsen. Intentionen har været at skabe et resultat, hvor kirkens identitet og eksisterende kvaliteter er bevaret og styrket i sammenhæng med nye elementer og en ny møblering. Sideskibet og arealet mellem stoleværk, prædikestol og knæfald er friholdt for møblering og kan anvendes fleksibelt, som en del at en mere nutid anvendelse af kirkerummet.