• Rimsø Præstegård-1

  • Rimsø 1

  • Rimsø 2

Rimsø Præstegård

På baggrund af præstefamiliens og menighedsrådets ønske om at skabe overensstemmelse mellem bygningens ydre og dens indre, har tegnestuen forestået en nænsom istandsættelse og nyindretning af præstegården. I arbejdet er der lagt stor vægt på at skabe en balance mellem de historiske værdier og en tidssvarende bolig for nuværende og kommende præstefamilier.

“Kun fordi førstelæren i Rimsø undlod at stemme i et ellers enigt menighedsråd, står den snart 400-årige præstebolig – smukt istandsat og fyldt med historiske fortælleværdi.”

Uddrag fra jubilæumsskrift i anledning af 400-året for opførelsen af Rimsø Præstegård.