• medium_billede6_14A

  • medium_billede6_14B

  • medium_billede6_14C

  • medium_billede6_14D

  • medium_billede6_14E

  • medium_billede6_14F(2)

  • medium_billede6_14G

  • medium_billede6_14H

Ringkøbing Kapel

Anlægget er disponeret med kapelbygning mod syd, en kontor- og møderumsfløj mod vest, samt en fløj mod nord, der indeholder pynterum, bisættelsesrum, offentlige toiletter mv.

Mod øst er opført et markant klokkehus, som sammen med de øvrige bygninger danner et gårdrum.

Bygningerne er opført i røde teglsten og med tag i røde vingesten, som er de tradi- tionelle byggematerialer i Ringkøbing by. Byens ældre huse har ofte hvide gesimser og vinduesbånd. Som en nytolkning af den lokale byggeskik er kapelbygningens vinduesfalse og dørniche udført hvide.

Kapelbygningen er høj og markant, mens vest- og nordfløjene er lave bygninger.