• 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (14) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (13) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (10) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (5) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (4) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (3) small

  • 20180000 - Sct Mortens Sakristi - HHM fotos (1) small

Sct. Mortens Kirke

En ny tilbygning har i 2017 erstattet en tidligere sakristibygning, som på grund af dårlige bundforhold og en mangelfuld fundering bar på omfattende sætningsskader. De konstruktive problemer var søgt afhjulpet med stabiliserende forankringer til kirkens murværk, hvilket dog ikke kunne bremse sætningerne men tværtimod havde skadet kirkens murværk flere steder. I 2005 blev det i samarbejde med de kirkelige myndigheder, Nationalmuseet og Kgl. bygningsinspektør besluttet at lade den gamle sakristibygning nedrive og erstatte den med en ny bygning.

Den nye bygning er større end den gamle og indeholder servicefunktioner, kontorer, mødelokaler og samlingssal, som med en beliggenhed meget tæt på kirken giver gode muligheder for at udføre arrangementer i  forbindelse med kirkelige handlinger m.v. Tilgængeligheden for kørestolsbrugere og gangbesværede er forbedret via tilbygningen og det er nu muligt at komme trinfrit til kirkerummet via tilbygningen.

Arkitekturen og designet tager udgangspunkt i kirkens røde varierende murværk med pudsede blændinger og false. Materialiteten er videreført, og udtrykket er bearbejdet med et nutidigt formsprog, som tilkendegiver, at tilbygningen er fra vores tid. Indvendigt er historiske spor og levn bevaret synlige. Eksisterende konstruktioner, murværk, kalklag og dekorationer er sikret og fortæller sin egen historie. Overordnet set er de mange bindinger i form af byggefelt, arkæologiske levn og konstruktioner respekteret og en ny helhed er søgt frembragt i harmoni med kirkebygningen og placeringen midt i byen.