• skaerbaek0

  • skaerbaek10

  • skaerbaek11

  • skaerbaek9

  • skaerbaek1

  • skaerbaek2

  • skaerbaek7

  • skaerbaek8

  • skaerbaek6

  • skaerbaek3

Skærbæk Kirke

I forbindelse med udskiftning af varmeanlægget i Skærbæk Kirke (Tønder Provsti) blev dele af stoleværket flyttet rundt og ombygget med nye, lavere gavle. Der er skabt bedre udsyn fra bænkene og med den nye indretning er der skabt et stort fleksibelt areal i korsskæringen.

Ombygningen er foretaget ved at trække de eksisterende bænke i skibet tilbage og bygge korsarmenes bænke sammen til fritstående møbler, som derved danner en ramme om korsskæringen. Et nyt gult teglgulv samler kirkerummet og giver balance til de mørke bænke. Knæfaldsskranken er ændret, så der nu er indbygget varme og to trin til koret kunne fjernes.

Højtalerplaceringer m.v. er blevet ændret for at få rummet så visuelt rent som muligt, og en del af kirkens mange fine ligsten er nu henholdsvis genlagt i gulvene og opsat i korsarmene.

Hele kirken er blevet kalket indvendigt og der er opsat ny belysning. Kraftige saltudtrækninger umuliggjorde dog en nykalkning af tårnrummet, som nu står afrenset med pudsede vinduesnicher og åbne fuger.

De omfattende, men relativt enkle indgreb har medført nye brugsmønstre i kirken. Særligt anvendes det fleksible areal i korsskæring nu til mange forskelligartede handlinger lige fra baby-arrangementer til koncerter.