• Skive før 1

  • 3_1_dk_604

  • Skive Vor Frue 2

  • 3_2_dk_604

Skive Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke blev efter en omfattende restaurering genåbnet ved en festgudstjeneste 1. søndag i advent 1992. Forud var gået næsten 3 års arbejde i kirken som frem til dette tidspunkt igennem et århundrede alene havde været anvendt som begravelseskirke.

Restaureringen af Skive Vor Frue Kirke er en skelsættende sag i tegnestuens måde at arbejde på, og viser et opgør med den tilgang til formgivning som generelt har hersket i nogle generationer forud for arbejdet med Skive Vor Frue Kirke. Frem til dette tidspunkt var det god skik at kopiere og fortolke tidligere tiders formsprog når der skulle tilføjes nye elementer til kirken.

I Skive Vor Frue Kirke har tegnestuen taget udgangspunkt i denne tradition men samtidig anerkendt vores egen tid som et lag i kirkens udviklingshistorie. I samspil med kirkens omfattende og i ikonografiske henseende meget interessante samling af kalkmalerier er der på baggrund af denne tilgang skabt et nutidigt udtryk i kirken med nyt inventar, bænke, prædikestol og mobil talepult.

Resultatet og måden at arbejde på har siden dette præget tegnestuens arbejder, og udvikles til stadighed ud fra følgende præmisser:

” En historisk bygning er et patchwork af forskellige tiders indgreb og tilføjelser, som hver især afvejes i forhold til forskellige parametre i vores arbejdsproces.

Arkitekturstrømninger, mode og perioder i kunsthistorien kan aflæses i kirkerne. Det er vores ansvar at værne om og videreføre denne tradition og ikke mime tidligere tiders udtryk men at udtrykke vores tids måde at tænke og formgive på.

Alt sammen set i forhold til kirkens udtryk og en arkitektonisk helhed, hvor der skal være harmoni i udtrykket.”