• Efter 5

Støvringgaard Kloster

I forbindelse med den seneste store istandsættelse af klosteret blev voldgraven i 1986 istandsat. På dette tidspunkt blev en del træer og beplantning på voldstedet fjernet og banketten blev planeret med muld og beplantet med græs. Voldgravens kant blev sat med granpæle og faskinerne udført af sammenpresset granris. Arbejderne blev udført ved anvendelse af tømmer fra Støvringgaards egen skov.

Det er over 25 år siden at arbejdet blev udført og kanterne var inden arbejdernes gennemførelse meget nedbrudte. Granrisene var væk og banketten eroderet ned i voldgraven. Ligeledes havde der gennem årene samlet sig dynd i voldgraven fra nedfaldne blade og mudder, som var skyllet ned af skråningen mod vest.

Selve genopretningsprojektet, som nu er gennemført har haft det sigte,  at retablere voldkravens kanter, som de blev efterladt efter den seneste store restaurering i 1986.

Støvringgaard Kloster har leveret tømmer fra egen skov og granrisene er omdannet til faskiner af Lundberg, Randers. Selve entreprenørarbejdet med optrækning af eksisterende rådnede stolper, nedsætning af nye friske stolper af nåletræ, pakning af ler og ris  m.v. er udført af Entreprenør Nels Herholdt Madsen, Randers. Projektet har på den måde været lokalt forankret og alle har oplevet et godt samarbejde. Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S har fulgt arbejdet ved tilsyn og byggemøder undervejs.