• P1020712

  • P1020752

  • IMG_4797

  • P1020757

  • P1020813

Støvringgaard Kloster

De helt åbentlyse kvaliteter i kulturmiljøet Støvringgaard Kloster omfatter hovedbygningens enestående beliggenhed på voldstedet netop der hvor de flade enge ud mod Randers Fjord skifter karakter og rejser sig mod skoven og indlandet.

Hovedbygningen er bygningsfredet og omfatter et mindre sluttet bygningsanlæg på voldstedet med stor arkitektonisk og historisk værdi. I forhold til de andre bygninger i tilknytning til klosteret, udlænger og avlsgård besidder hovedbygningen et særegent og markant udtryk som det visuelle og fysiske omdrejningspunkt i hele anlægget.

Avlsgårdens placering sydvest for voldstedet er historisk og markerer sig mod syd ved ankomsten til stedet fra syd. Den nuværende avlsgård hviler i en hvis udstrækning på aftrykket af den tidligere avlsgård der brændte i begyndelsen af 1900- tallet. I 1923 blev den nuværende heste- og kostald med tilhørende folkebolig opført. På samme tidspunkt blev den lille svinestald opført, den nyere svinestald mod øst blev opført i 1957.

Tegnestuen har igennem en årrække forestået flere arbejder på Støvringgaard Kloster, herunder nyt tag på nordfløjen og indretning af lejligheder. Ligeledes har tegnestuen udarbejdet en helhedsplan for udvikling af det fredede anlæg og avlsgården samt genopretning af haveanlæg og voldgrav.