Svenstrup Gods

Hovedsigtet med projektet på Svenstrup Gods har været at skabe en værdiforøgelse af de fysiske rammer på Svenstrup, som kan virke i symbiose med en ny forretningsplan og de eksisterende aktiviteter der er en del af Svenstrup Sport og Fritid. Projektet omfatter en helhedsorienteret bearbejdning af anlægget, således at landbrugsdrift og åbne arrangementer kan fungere uafhængigt af hinanden. Anlægget er overordnet bearbejdet med en ny ankomstsituation og parkeringspladser, som knytter sig til beliggenheden af de berørte bygninger. De nye og udadvendte aktiviteter, som omfatter messer, mødefaciliteter, sportsarrangementer m.v. er bundet op omkring de mest værdifulde bygninger i anlægget. Fredede og bevaringsværdige bygninger, som er ude af drift og besidder store arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter. Den fredede herskabsstald er nyindrettet med køkken, toiletter, møde- og forsamlingsrum samt café. Samtidig er bygningens tabte fredningsværdier genoprettet. Drivhuset er istandsat som et koldt rum, der kan opvarmes lejlighedsvis til store events. I tilknytning til drivhuset er den bevaringsværdige gartneribygning indrettet med ankomstrum, toiletter og møderum. Ved bearbejdningen og nyindretningen af de funktionstømte bygninger er bygningernes indbyrdes hierarki, rumforløb og forskellige karakterer respekteret og understreget i tiltagene.

Link til download af bog om Fremtidens Herregård