• DSC_4860b

  • DSC_4850b

Tønder Kristkirke

Tønder Kristkirkes spåntækkede spir rager højt over byen som et pejlemærke i marsken. Tårnet fra 1520 er ældre end kirken, og er i kraft af sin markante synlighed overalt i byen identitetsskabende for Tønder.

Istandsættelsen af tårnet og i særdeleshed det høje spir var derfor en følsom opgave. Alle overflader skulle fornyes, men tårnet skulle bevare sin særlige karakter. Efter 8 måneders arbejde er træspånene nu skiftet, det stejle tagværk istandsat og det bærende murværk eftergået, så tårnet igen kan stå sikkert over byen.

Der er værnet om tårnets fortælling både i helheden og detaljen. Så meget som muligt er repareret, og resten er udskiftet med gedigne moderne løsninger. Historiske smedede murankre sidder derfor side om side med nye rustfri ankre, som har overtaget de gamle ankres funktion.

Tårnet er bevaret, og vi har tilføjet et nyt lag fra vores tid uden at ændre dets karakter.