• medium_billede11_10I

  • medium_billede11_10D

  • medium_billede11_10J

  • medium_billede11_10H

  • medium_billede11_10G

  • medium_billede11_10F

  • medium_billede11_10C

  • medium_billede11_10B

  • medium_billede11_10A

  • medium_billede11_10

Veng Kirke, Skanderborg

Alle gulve er fornyet, alle vægge og hvælv er istandsat og kalket mange gange. Kalkmalerier er afdækket og retoucheret af Nationalmuseets konservatorer. Alle el- og varmeinstallationer er fornyet. Bænke er ombygget, istandsat og malet. Våbenhuset har fået nyt inventar. Den mest markante ændring i kirken er sket i koret. Rummet er tømt for det hidtidige inventar. Altertavlen er respektfuldt flyttet til den søndre korsarm. Et tilmuret østvindue er genåbnet. Det gamle frådstensalterbord er blevet blotlagt. Gulvet er sænket et trin, og vi har tegnet en ny knæfaldsskranke, der ikke forstyrrer udsynet til billedhuggeren Erik Heides meget overbevisende mosaikruder og støbejernsfigur af den sejrende Kristus.