• tonder_luft_500

  • 130812 - spir med flag_500

Kristkirkens tårn istandsættes med fondsstøtte

Med tilsagn om støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er restfinansieringen nu på plads til at starte den store istandsættelse af spiret på Tønder Kristkirke. Arbejdet gennemføres tillige med støtte fra Augustinus Fonden, Kirkeistandsættelsesordningen og Tønder Provsti.

Det store og nedslidte spåntag skal nu udskiftes og tagværkets tømmer istandsættes.
Planlægningen af arbejdet starter nu og vi glæder os til at tage hul på den omfattende og udfordrende opgave.

Tegnestuen har bistået med registrering og forslag til istandsættelsen, samt udarbejdelse af fondsmateriale.