• Postkort5

Stor donation til Ørslev Kloster

Ørslev Kloster får nyt liv i et omfattende restaurerings- og udviklingsarbejde over de
kommende år. En samlet bevilling på 51 millioner kroner fra en række fonde og foreninger
gør det muligt at fremtidssikre det 800 år gamle nonnekloster. Klosteret spiller i dag en
vigtig samfundsrolle – både som arbejdsrefugium og som rekreativt og kulturelt
besøgssted.

VMB Arkitekter har medvirket ved udarbejdelse af fondsansøgning og er hovedrådgiver på opgaven, som vi glæder os til at løse.

Link til yderligere information og pressemeddelelse