• Malt1

  • Malt2

VMB er videre i maltfabrikkens konkurrencen

Som en del af team Praksis er VMB Arkitekter videre i konkurrencen om at være med til at skabe fremtidens kreative mødested i Ebeltoft.

Fra Dommerbetænkningen kan fremhæves at “Dette forslag søger at styrke Maltfabrikkens oprindelige volumen og særegne udtryk, der har en meget stærk ikon-karakter.”

Der er tale om et omfangsrigt og gennemarbejdet projekt, der fremstår overbevisende og indlevet både i den måde programmerne er koblet sammen, i relation mellem inde og ude og i den fine nuancerede tilgang til projektets enkeltdele og særlige karakter.

Der arbejdes med et transformationsbarometer, der forklarer projektets differentierede tilgang til hvert sted, og hver bygnings særkende. Barometeret arrangerer bygningerne i et hierarki, og graduere tilgangen fra det der ikke skal røres, til det der kan tåle store transformationer. På den måde sikres det at Pakhuset og Maltkøllerne, som er placeret øverst i det bygningsmæssige hierarki, sætter præmissen for hvorledes øvrige bygninger behandles og fortsat underordner sig det markante udtryk.

Se mere