• Give Kirke

VMB vinder indbudt arkitektkonkurrence vedr. restaurering af Give Kirke

Give Sogns Menighedsråd har valgt tegnestuens forslag til indvendig istandsættelse og nyindretning af Give Kirke.

Give Kirke bærer præg af de seneste store istandsættelser og ombygninger hhv. i begyndelsen af 1900-tallet og i forbindelse med arkitekt Lønborg Jensens arbejder omkring koret i 1947. Varmeanlægget er udtjent og kirkerummet trænger generelt til istandsættelse og forbedring af flere forhold.

Konkurrenceforslaget er et udtryk for en helhedsbearbejdning, som også omfatter ankomster og den nære sammenhæng mellem kirke og kirkegård. Kirkerummet er bearbejdet grundlæggende med det udgangspunkt at skabe et rum, som kan danne ramme omkring et nutidigt kirkeliv i Give Kirke.

Vi glæder os til den kommende proces og samarbejdet med Give Sogns Menighedsråd.