Gesten Kirke
Tilbygning

BYGHERRE
Bregnet Sogns Meninghedsråd
20​08 – 20​17

Den velbevarede middelalderkirke i Gesten står i dag med et moderne tårn, der arkitektonisk matcher den smukke, gamle kvadrestensbygning

Gesten Kirkes oprindelige tårn blev i 1897 tilføjet den romanske kirke. I 2007 var tårnets tilstand så medtaget, at menighedsrådet besluttede at lade det nedrive. Opgaven var derfor at opføre et nyt tårn i harmoni med den blytækkede kvadrestenskirke.

Tårnet er udført i en enkel arkitektur med en præcist muret base i grågule tegl. Taget er tækket med falsede zinkplader, som på rytmisk vis komplementerer resten af kirkebygningen.

Der er udført store åbninger i murværket til glamluger og små lysindfald til trapperne i tårnets indre. Den oprindelige klokkestol er genindsat i det nye tårn og lader dermed fortællingen om den gamle kirke leve videre i de nye omgivelser. Der er etableret gode faciliteter til kirkegængere i de nederste stokværk, og tårnrummene har dermed genfundet en funktion, som i den sene middelalder. Ved kirkens skæve vestgavl er der opført en let mellembygning, som både giver lys til gangarealet og skaber bedre adgang til orgelpulpitur og loft.

De ældste dele af kirkebygningen i Gesten kan tilbageføres til omkring år 1100, og fremstår med en robusthed som stod i kontrast til det himmelstræbende tårn. 

Fra de nye indgangsdøre i vestsiden, er der et flot kig gennem tårnet og kirkens midtergang til koret og alterpartiet. Desuden er der med det nye tårn opnået en langt bedre adkomst til både orgel og pulpitur samt til tårnets øverste stokværk med de to klokker. På de mellemliggende stokværk er der indrettet et koristrum og ovenover et rum til teknik og opbevaring.

Ved at placeret tårnet med en afstand til kirken på ca, 1,5 meter er de to bygninger elegant koblet sammen af en let mellembygning i glas. Den formidler diskret overgangen mellem det eksisterende og det nye. Der bliver en konkrete kobling mellem fortid og nutid. 

VMB