BYGHERRE
Foreningen Ørslev Kloster
20​05 – Igangværende

Ørslev Kloster Arbejdsrefugium får nyt liv i et omfattende restaurerings- og udviklingsarbejde i de kommende år.

Ørslev Kloster er et enestående anlæg. Det er Danmarks og Nordens bedst bevarede middelalderlige nonnekloster. Ørslev Kloster er også et af nordens ældste og mest kendte arbejdsrefugier, og fremstår med en helt enestående atmosfære. Bag de tykke mure har journalister, forfattere, musikere, erhvervsfolk, universitetsansatte, studerende, kunstnere, teaterfolk – alle med et arbejdsprojekt – siden 1969 kunnet finde ro til at fordybe sig i en opgave. Refugiet drives af Foreningen Ørslev Kloster.

Takket været gavmilde donationer fra en række fonde og foreninger realiseres projektet i de kommende år, hvor de omfattende restaureringsopgaver bliver udført med respekt for historien og et blik for fremtiden.

Projektet omfatter restaurering og nyindretning af hovedbygningen samt restaurering, nyindretning og tilbygning til portnerboligen. Desuden opføres der en ny bygning til erstatning for det nuværende gartnerhus, som skal indeholde værksted og formidlingsrum.

Endvidere bliver der opført en eremitage med orangeri / atelier vest for hovedbygningen samt opførelse af et materielhus og en lille bygning kaldt Smedjen, som skal indeholde grejbank for friluftsrådet / Natur og ungdom.

Projektets sigte er at aktivere og styrke det historiske klosteranlæg samt sikre stedets enestående funktion, historie og atmosfære. Projektet er en del af en gennemarbejdet forretningsplan og strategi, hvis hovedformål er, at Ørslev Kloster forbliver en vigtig del af den nationale kulturarv og en væsentlig del af en regional ressource.

Projektet handler om bevaring, sikring og udvikling og skal styrke stedets status som Danmarks og Nordens bedst bevarede middelalderlige nonnekloster.

VMB