BYGHERRE
Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Frederikshavn Kommune
20​20 – 2024
Båker er sømærker. Langs med vestkysten står 11, der er fredede, hvortil tegnestuen har udarbejdet en bygningsmanual for vedligeholdelsen til de 10.

Båkerne udgør et sammenhængende system af sømærker og afspejler bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs i 1800-tallets sidste halvdel, hvor der skete en markant stigning i den internationale sejlads langs med den jyske vestkyst. Efter der i en periode fra 1858-82 blev registreret flere end 1200 skibsforlis på strækningen, opførte det daværende Klit- og Kystvæsen i årene 1884-85 omkring 25 båker langs kysten.

De tresidede sømærker, der er op til 17 meter høje, blev forsynet med forskellige figurer på toppen, så fiskere og søfarende kunne tage landkending.

 

 

11 båker er i dag bevarede og fredede: Gl. Skagen, Hauervig, Husby Klit, Kærgård, Ringebjerge, Stenbjerg, Tvorup, Vedersø Klit, Vigsø, Åregab har således et markant vartegn, der fungerer som landemærke fra både vand- og landsiden.

Båkerne er ejet af forskellige offentlige instanser, hvilket har gjort en ensartet vedligeholdelses besværlig og tidskrævende for Slots- og Kulturstyrelsen at håndtere. Efter at have stået for tilsynet på båkerne i et par år, foreslog tegnestuen derfor at udarbejde en samlet manual med godkendte behandlinger for vedligeholdelse, farver, principper for istandsættelse og udskiftninger.

VMB