BYGHERRE
Bregnet Sogns Meninghedsråd
20​04 – 20​06

Bregnet Kirke ligger naturskønt mellem bakker og enge på Djursland med den smukkeste udsigt til Kalø Slotsruin.

I 1872 foretog Kgl. Bygningsinspektør Walters en gennemgribende restaurering og nyindretning af kirken efter datidens historicistiske forbillede. Kirken blev på dette tidspunkt forsynet med hvælvpiller og ca. 60 cm påmuring under gjordbuerne, hvilket slørede rumfornemmelsen i det gotiske kirkerum, som kirken er født med. Ved den gennemførte restaurering er det unikke gotiske kirkerum genskabt og de overflødige hvælvpiller og høje påmuringer er fjernet. De indvendige kalkede overflader er istandsat, der er tilføjet nye mønsterlagte teglgulve, nyt varmeanlæg samt nyt orgel og orgelpulpitur.

På trods af en synlig forvandling af kirkerummet er en del af det historiske inventar bevaret og indgår i en ny helhed. Prædikestol, stoleværk of bænkegavlene er helt unikt udsmykket med forskellige malerier til af kunstneren Arne Haugen Sørensen.
Samtidens skiftende behov og æstetik har op gennem historien præget udtrykket i den særegne gotiske kirke i Bregnet. I dag er kunst og arkitektur forenet med den gotiske kirkebygnings arkitektoniske kvaliteter, hvor korets størrelse og nærheden mellem præst og menighed er genskabt som en særlig kvalitet i kirkerummet.

VMB