BYGHERRE
Faaborg sogns Menighedsråd
2019 – 2021

Helligåndskirken i Faaborg har gennemgået en gennemgribende indvendig istandsættelse

Helligåndskirken blev først påbegyndt i slutningen af 1400-tallet. Den er opført af en katolsk tiggerorden, der først ret sent i middelalderen kom til Danmark, hvor de opførte i alt fem klosteranlæg.

Inden helligåndsbrødrene slog sig ned i Faaborg, havde byen haft et helligåndshus, hvor gamle, syge og fattige kunne hente hjælp. I 1477 stiftedes klosteret i Faaborg, og 14. marts 1478 blev det godkendt af paven i Rom. Kirke- og klosterbygninger opførtes i tiden herefter med kirkens kor og nordre sideskib samt klosterets østfløj som første fase kort tid efter. På nordsiden af kirken har det store klosteranlæg ligget med flere mindre bygninger og en stor gård. Der er dermed store lighedspunkter med søsterkirken, Skt. Mortens Kirke, i Randers.

Resten af kirken er bygget noget senere, og da den lutherske reformation for alvor slog igennem i Danmark i 1530’erne, måtte byggeplanerne ændres. De tilmurede højkirkevinduer viser fx, at man havde tænkt sig et kirkerum i basilikaform, men dette blev opgivet, og sideskibenes tag går næsten i eet med hovedskibets. Kirken fremstår i dag som en stor og smuk fritliggende kirke med munkestole fra den katolske tid i det imponerende kirkerum.

Kirkens istandsættelse var omfattende. For at hindre yderligere revnedannelser i hvælvene, blev der på loftet etableret supplerende sammenspændinger.

Alle vægge er afrensede og nykalkede og de smukke gule og blådæmpede gulvtegl blev suppleret med nye. Varmeanlægget blev fornyet og i sideskibene blev en del bænke fjernet for at skabe mere plads til arrangementer og der blev ophængt supplerende lysekroner.

Bænke og løse stole er blevet nymalet i en mørk, blå tone for at understrege højtideligheden i det fornemme rum og det historiske inventar er blevet istandsat.

Fotos: Helene Høyer Mikkelsen og VMB Arkitekter A/S

VMB