BYGHERRE
Freja Ejendomme
20​15 – 20​20

Det tidligere Horsens Statsfængsel er i dag transformeret til kultur- og eventcenter. En værdisætning af fængslets bevaringsværdier og udviklingspotentiale har dannet grundlag for projektet.

Målet med arbejdet har været at synliggøre, hvordan en værdisætning af anlægget og kulturmiljøet kan generere og sikre, at fysiske ændringer og tiltag sker med udgangspunkt i stedets kvaliteter og samtidig tilføre ny værdi. Det altafgørende i den sammenhæng har været at pege på, hvordan stedets iboende kvaliteter kan aktiveres og bidrage i en transformation fra fængsel til et nyt varetegn for Horsens by med erhvervs- og kulturorienterede aktiviteter. Arbejdet er blevet publiceret i to dokumenter, der fungerer som arbejdsredskab i forbindelse med realisering af stedets udviklingsstrategi. Med udgangspunkt i anlæggets robusthed og identitet har tegnestuen peget på nye potentialer for fysiske omdannelser af de enkelte bygninger og uderum.

Potentialerne er synliggjort i flere forskellige rumlige scenarier, som tilsammen danner et helhedsorienteret perspektiv for stedets funktionsændring. Scenarierne er i sammenhæng med en forretningsudviklingsstrategi anvendt til en realisering af fysiske omdannelser og realisering af nye projekter såsom Vestsalen.

Tegnestuen har udarbejdet konceptet for Vestsalen som FÆNGSLETs nye kultur-, event- og konferencesal. Med etableringen af Vestsalen fortsætter FÆNGSLETs udvikling som en af regionens mest markante kulturinstitutioner. Den nye sal er det største transformationsprojekt i det gamle fængsels historie.

VMB