BYGHERRE
Give Sogns Menighedsråd
20​15 – 20​17
Give Kirke har gennem de sidste 800 år gennemgået mange ændringer og udvidelser. Den seneste er en større istandsættelse og nyindretning af kirkerummet samt en tilbygning med dåbsværelse og handicaptoilet.

Inden istandsættelsen af kirken blev igangsat bar bygningen særligt præg af de seneste store restaureringer hhv. i begyndelsen af 1900-tallet og i forbindelse med arkitekt Lønborg Jensens arbejde omkring koret i 1947. Varmean­lægget var udtjent og kirkerummet trængte generelt til istandsættelse og forbedring af flere forhold, herunder akustik og belysning. Desuden var der et stort ønske fra menighedsrådets side om en tilbygning, der både kunne rumme dåbsværelse og handicaptoilet.

Vmb Arkitekter har skabt et resultat, som imødekommer alle ønsker og som yderligere understreger de bedste kvaliteter i de eksisterende rammer. Vi har nænsomt bevaret så meget af det originale interiør som muligt og en ny helhed er frembragt.

Mandedøren er genåbnet og tilføjet en ny dør med et bronzegitter af Jette Vohlert, som også har udført et nyt alterbordskrusifiks samt glas til østvinduet.

Tilbygningen lægger sig som en nutidig tvilling op af det gamle våbenhus, hvor det stilfærdigt møder den nyeste del af kirken.

Der er etableret nye gulve og de gamle bænke er fornyet med genanvendelse af bænkegavlene.

Kirken er ikke prangende men udtryksfuld og har mange historiske lag.

VMB