BYGHERRE
Realdania By & Byg A/S
20​17– 20​19

Højergård er en klassisk marskgård i vestslesvigsk byggestil og er opført som et længehus. Målet for projektet var at bevare den værdifulde, stedbundne bygningskultur.

Højergård har tidligere været en del af et større gårdanlæg med flere bygninger og har i en periode været firlænget. Nu udgøres den af stuehuset fra 1823, en ældre lade fra 1700-tallet, en villa fra 1906 og en ny længe fra 2019.

Alle bygningerne er opført i egnstypiske, hårdtbrændte, røde tegl. Murværket på stuehuset er lagt i krydsforbandt, og udsmykket med mørkbrændte sten ved gavlene og har markante detaljer på murene omkring døre, vinduer, sokkel og gesimser. Villaen har desuden tidstypisk udsmykning med trædetaljer på gavlene og ansigtsklokker på rygningen.

 

Ambitionen har været at genbruge så meget som muligt i de gamle bygninger, og genskabe den oprindelige stemning i det omfang det giver mening i forhold til bygningernes nye funktioner. VMB Arkitekter har været totalrådgiver på projektet. Den firlængede gård er restaureret og genskabt med opførelse af et nyt madpakkehus, nyindretning af det fredede stuehus og villaen samt transformation af laden, der nu bl.a. indeholder køkken.

I forbindelse med restaurering af de historiske bygninger er der udført bygningsarkæologiske- og farvearkæologiske undersøgelser, der har dannet grundlag for de nuværende planløsninger og farvesætning af de historiske interiører.

VMB