BYGHERRE
Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd
20​18

Kastbjerg Kirke er højt beliggende på bakken over Kastbjerg Å med udsigt over landsbyen og store engarealer.

Herremanden til Trudsholm var tidligere kirkeejer og skulle sørge for vedligeholdelsen af kirkebygningen og inventaret. Kastbjerg Kirke er præget af, at kirkeejeren har været meget samvittighedsfuld og gavmild, når det omhandlede nyt og smukt inventar. Hertil kom jo muligheden for at sætte et minde over sig selv og sin slægt. Et eksempel herpå er den fint udskårne ligsten fra 1600-tallet over Jacob Høg og Elisabeth Maltisdatter til Trudsholm

Våbenhuset er bygget ved den gamle mandsdør mod syd. En smuk tympanon og fint udsmykkede søjler pryder indgangsdøren til kirken mod syd – og lige så fornemt udstyret er den nu tilmurede kvindedør mod nord.

Som totalrådgiver har Vmb Arkitekter forestået en tiltrængt restaurering og indvendig istandsættelse af kirken. Baggrunden for den indvendige istandsættelse af kirken var menighedsrådets længerevarende ønske om at få gjort kirken mere tidssvarende. Kastbjerg Kirke blev senest istandsat indvendigt i 1960´erne, og siden da har der ikke været gjort meget ved kirken, hvorfor flere istandsættelsesopgaver pressede sig på.

Opgaverne har omfattet fornyelse af kirkens varmeanlæg og istandsættelse samt ombygning af bænkene for forbedret siddekomfort med dybere sæder. De indvendige kalkede overflader er istandsat og nykalket. Hele kirken er nu samlet i et opdateret æstetisk udtryk med ny farvesætning udført i samarbejde med maleren Maja Lisa Engelhardt.

I forbindelse med restaureringen og den ændrede indretning i koret, er der udlagt et nyt teglgulv. Undervejs stødte håndværkerne på en hemmeligholdt krypt under alteret, hvor to kister fra 1600-tallet blev fundet.

I koret er alterpartier ændret med etablering af et nyt knæfald i sammenhæng med en fornyelse af de fire billedfelter i den gamle renæssancetavle, hvor Peter Brandes har udført en keramisk udsmykning. Den gamle altertavle er forandret med et moderne twist, hvilket gør den helt speciel. ”De billeder, som var historisk interessante men kunstnerisk totalt uinteressante, de skal væk, og så har jeg lavet keramik i en renæssance altertavle. Det er aldrig nogensinde lavet før i hele Skandinavien” fortæller kunstneren Peter Brandes.

VMB