BYGHERRE
Mårslet Sogns Menighedsråd
20​15– 20​19
I forbindelse med en indvendig istandsættelse, nyindretning af Mårslet Kirke og udskiftning af varmeanlægget, er gulvet i kirken fornyet og lagt i et mønster, der tidligere har eksisteret i kirken.

Mårslet Kirke er i sin grundsubstans en romanske kirke fra 1100-tallet opført i granitkvadre. Det svære tårn er opført omkring år 1500, hvor kirken også blev forsynet med hvælv og det nuværende våbenhus. På baggrund af en bygningsanalyse er de bedste kvaliteter i kirkerummet bevaret og nye funktioner er tilføjet:

Tidligere tiders lyse mønsterlagte teglgulv er genskabt i sammenhæng med etableringen af en handicapvenlig adgang fra kirkegården og op til koret. Stoleværket er fornyet og bænkegavlene er udsmykket med Giber Å´s forløb som en subtil slynget form parallelt med midtergangen.

Indretningen af kirken er udført som en kombination af faste bænke og løse stole, hvilket skaber fleksible muligheder for anvendelse af kirken særligt i koret og ved orglet i tårnrummet. De indvendige kalkede overflader er istandsat, og hele kirken har fået ny belysning, der skaber en visuel sammenhæng mellem alle kirkens rumligheder fra våbenhus, skib, tårn og til kor.

På det nye stoleværk findes et slynget forløb, der svarer til den del af Giber Å, der løber gennem Mårslet Sogn. Ny belysning skaber et lyst imødekommende kirkerum, og binder kirkens rumligheder sammen fra våbenhus til skib, tårn og kor.

VMB