BYGHERRE
Ny Sogn Menighedsråd
20​09 – 20​14

Ny Sogn Kirke kan bryste sig af at være én Danmarks største landsbykirker med to sideskibe mod både nord og syd.

Ny Sogn kirke er smuk og anderledes i både sit ydre og indre. Den bærer både romanske og unggotiske stiltræk og de to dominerende sideskibe samt to våbenhuse giver bygningen en særlig karakter. Indenfor i kirken er det historiske inventar istandsat, og der er foretaget en ny farvesætning på stoleværket i skibet samt på orglet og pulpituret. Tårnrummet er nyindrettet og kan anvendes til kirkekaffe m.v. samt af kirkens personale. For at skabe et bedre lysniveau i kirken og for at skabe en rumlig sammenhæng mellem skib og sideskibe, er der ophænget nye lysekroner i sammenhæng med de eksisterende.

Alt sammen for at fremhæve kirkens smukke karakter og skabe et imødekommende kirkerum.

I forbindelse med etablering af det nye varmeanlæg er vægoverfladerne altovervejende holdt fri for radiatorer.

Særligt for kirken er de to sideskibe, hvor der findes lange bænke af strandede skibsplanker, som var beregnet klitboerne. I sideskibene er de gamle teglgulve bevaret og istandsat.

VMB