BYGHERRE
Slots – og Kulturstyrelsen
20​15 – 2022

Nyborg Slot er et unikt kulturarvsmonument fra dansk middelalder og renæssance. Et omfattende restaureringsarbejde og en ny tilbygning er en del af et stort formidlingsprojekt.

Nyborg Slot har gennem 400 år været kongeresidens. Slottet blev grundlagt i 1170’erne og udvidet omkring år 1200 af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl. Slottet lå infrastrukturelt centralt i Danmark, og dannede i sin storhedstid rammerne for Danehoffet med Danehofsalen, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet. Gennem sin levetid har slottet udviklet sig til et firefløjet forsvarsværk med voldanlæg, tårne, flankeringstårne, tvingeranlæg og træbygninger langs den indre ringmur. Hver konge og dronning har frem til renæssancen sat sit præg på bygningen med udvidelser og ombygninger, som alle kan ses den dag i dag.

VMB Arkitekter har forestået istandsættelsen af slottets facader og udskiftning af den ene tagflade. Istandsættelsesarbejderne omfatter stabilisering af tagværket, nye gulve i det store tagrum, istandsættelse af murværk og vinduer og oplægning af nyt tag på den ene tagflade. Det nye tag er udført af håndlavede røde tegl med skotrender i tegl.

Arbejdet er gennemført som en del af det store projekt med istandsættelse af og ombygning af slottet i samarbejde med CUBO, Søren Jensen ingeniører og  JaJa

VMB