BYGHERRE
Slots – og Kulturstyrelsen
20​15 – 2022

Nyborg Slot er et unikt kulturarvsmonument fra dansk middelalder og renæssance. Et omfattende restaureringsarbejde og en ny tilbygning er en del af et stort formidlingsprojekt.

Nyborg Slot har gennem 400 år været kongeresidens. Slottet blev grundlagt i 1170’erne og udvidet omkring år 1200 af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl. Slottet lå infrastrukturelt centralt i Danmark, og dannede i sin storhedstid rammerne for Danehoffet med Danehofsalen, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet.

Gennem sin levetid har slottet udviklet sig til et firefløjet forsvarsværk med voldanlæg, tårne, flankeringstårne, tvingeranlæg og træbygninger langs den indre ringmur. Hver konge og dronning har frem til renæssancen sat sit præg på bygningen med udvidelser og ombygninger, som alle kan ses den dag i dag.

VMB Arkitekter er en del af teamet, der har vundet opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot og har stået for istandsættelse af kongefløjen. Herunder en gennemgribende indvendig istandsættelse, der blandt andet omfattede de gulve, der ikke var penge til ved den seneste istandsættelse.

I Kongefløjen er der særligt fokus på bevaring og minimale indgreb, da bygningen i sig selv fortæller en historie og repræsenterer ægte fysiske rammer, hvor en lang række historiske begivenheder har foregået.

Originale bygningsdetaljer er bevaret sammen med et imponerende rumforløb, der vidner om slottets betydning nationalt og internationalt. Læs mere om Nyborg Slot på Realdanias hjemmeside

Hør også partner Mette Viuf fortælle om det det store restaureringsarbejde i podcasten på Speaker.dk

Den bevarede Kongefløj består af flere bygningsafsnit fra Dronning Margrethe d. I’s fornemme stenbygning til den markante store ombygning i renæssancen, der skabte det sammenhængende slot. Istandsættelsen har forsøgt at fremhæve disse forskelle og har brugt fortolkede renæssance elementer til at binde helheden sammen igen og hæve materialernes kvalitetsudtryk.

Bygningen skal nu igen indrettes til museum.
Fotos: Jens Lindhe & Kira Krois

VMB