Nyborg Slot Restaurering

BYGHERRE
Slots – og Kulturstyrelsen
20​15 –

Nyborg Slot er et unikt kulturarvsmonument fra dansk middelalder og renæssance. Et omfattende restaureringsarbejde og en ny tilbygning er en del af et stort formidlingsprojekt.

Nyborg Slot har gennem 400 år været kongeresidens. Slottet blev grundlagt i 1170’erne og udvidet omkring år 1200 af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl. Slottet lå infrastrukturelt centralt i Danmark, og dannede i sin storhedstid rammerne for Danehoffet med Danehofsalen, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet.

Gennem sin levetid har slottet udviklet sig til et firefløjet forsvarsværk med voldanlæg, tårne, flankeringstårne, tvingeranlæg og træbygninger langs den indre ringmur. Hver konge og dronning har frem til renæssancen sat sit præg på bygningen med udvidelser og ombygninger, som alle kan ses den dag i dag.

Vmb Arkitekter er en del af teamet, der har vundet opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot.

I Kongefløjen er der særligt fokus på bevaring og minimale indgreb, da bygningen i sig selv fortæller en historie og repræsenterer ægte fysiske rammer, hvor en lang række historiske begivenheder har foregået.

Originale bygningsdetaljer er bevaret sammen med et imponerende rumforløb, der vidner om slottets betydning nationalt og internationalt.

Læs mere om Nyborg Slot på Realdanias hjemmeside

Hør også partner Mette Viuf fortælle om det det store restaureringsarbejde i podcasten på Speaker.dk

Kongefløjens imponerende facademurværk består af spor fra forskellige perioder, som danner tilfældige mønstre og lagdelinger af tegl i varierende farver, forbandter og størrelser.

VMB