BYGHERRE
Paarup Sogns Menighedsråd
20​15 – 20​17

Paarup Kirke lyser op i landskabet. Bag det hvidkalkede ydre gemmer sig et historiespækket interiør med flere bevaringsværdige genstande og en krypt fra 1700-tallet.

Paarup Kirken er opført omkring eller lige efter 1200-tallet, hvor man begyndte at bygge kirkernes sokkel af tilhuggede granitblokke frem for store ubehandlede sten. Udover dette har Paarup Kirke et særlig fynsk islæt idet murværket bl.a. er udsmykket meget små kamtakker, der er typisk for byggeri på Fyn.

Intentionen før og under istandsættelsen har været at skabe et resultat, hvor kirkens identitet og eksisterende kvaliteter er bevaret og styrket i sammenhæng med nye elementer og en ny møblering. Sideskibet og arealet mellem stoleværk, prædikestol og knæfald er friholdt for møblering og kan anvendes fleksibelt, som en del af en mere nutid anvendelse af kirkerummet.

Kirken blev genåbnet palmesøndag 2017 efter at have været lukket i et års tid. Arbejdet som er gennemført omfatter indvendig istandsættelse af de kalkede overflader, fornyelse af varmeanlæg samt installation og etablering af ny belysning. Kirkens gulve er fornyet, og der er skabt trinfri adgang fra kirkegården til koret. Det historiske inventar er istandsat sammen med stoleværket, som også er tilført en ny farvesætning. Et nyt alterbord danner base for altertavlen og knæfaldet er ombygget og tilført varme i form af konvektorer

VMB