BYGHERRE
Ringkøbing Sogns Menighedsråd
20​07 – 20​09
Ringkøbing kapel er opført på kirkegården, som ligger tæt ved kirken i byens nordre del. Bygningerne er opført i røde teglsten og tækket med røde vingesten som er de traditionelle materialer i Ringkøbing by.

I Ringkøbing ligger middelalderkirken og kirkegården adskilt, som tilfældet er i mange danske købsstader. Behovet for et moderne kapel med tilhørende køleanlæg, kontor- og servicefaciliteter var tiltrængt i byen, da der var stor efterspørgsel på muligheden for at blive begravet eller bisat fra et kapel i nær tilknytning til kirkegården.

Anlægget er disponeret med kapelbygning mod syd, kontor- og møderumsfløj mod vest samt mod nord en fløj der indeholder pynterum, bisættelsesrum, kølerum, offentlige toiletter og depotrum.

Mod øst er et markant klokkehus rejst og sammen med de øvrige bygninger dannes et gårdrum. Modsat de ældre huse, der ofte har hvide gesimser og vinduesbånd, er kapelbygningens viduesfalse og dørniche udført hvide som en nytolkning af den lokale byggeskik.

Kapelbygningen er høj og markant, mens vest- og nordfløjene er lave bygninger. Mod øst er opført et markant klokkehus, som sammen med de øvrige bygninger danner et gårdrum.

VMB