BYGHERRE
Sanderum Sogns Menighedsråd
20​06 – 20​19
Sanderum Kirke er yderst veludsmykket med mange genstande af stor kunstnerisk værdi. Under fornyelses- og istandsættelsesarbejdet dukkede der flere kalkmalerier op, som skulle vise sig at være meget sjældne og interessante.

Arbejdet i kirken har været opdelt i flere etaper på baggrund af et udarbejdet helhedsprojekt. Første etape var istandsættelse af kirkens tårnfag med indbygning af et helt nyt orgel på 22 stemmer, 2 manualer og pedal opsat på et nyt pulpitur. Undervejs i dette arbejde, som blev afsluttet i 2007, blev der fundet en del kalkmalerier på tårnfagets vægge, som efter Nationalmuseets anbefalinger blev tillukket igen. Dette fund skulle senere vise sig ikke at blive det sidste.

Istandsættelse af kirkebygningen kom i gang i sommeren 2009 og omfattede restaurering af vægge og hvælv, stabilisering af kirkens tagværker, ændringer i stoleværkets opbygning, istandsættelse/omlægning af kirkens gulve, maler- og konservatormæssig istandsættelse og ombygning af kirkens fornemme inventar, optimering af kirkens belysning, fornyelse af hele el- og varmeinstallationen samt ikke mindst istandsættelse af kirkens enestående og interessante kalkmalerier.

Især kalkmaleriernes istandsættelse viste sig mere omfattende og problematisk, end vi havde forestillet os. Udover den planlagte restaurering af malerier og dekorationer, blev der afdækket mange malerier i kirkens korshvælving og på triumfbuen. Selvom økonomien dermed blev voldsomt øget, er det på fornemste vis lykkedes for menighedsrådet og de kirkelige myndigheder at fremskaffe tilstrækkelige midler til de store istandsættelsesarbejder.

VMB