BYGHERRE
Sct. Mortens Sogns menighedsråd
20​13 – 20​17

Sct. Mortens Kirke toner frem mellem de brostensbelagte gader i Randers Midtby. Sakristiet er pga. omfattende skader blevet erstattet.

Den imponerende kirke fra 1494 er den eneste tilbageværende af de fem middelalderkirker, som stod i Randers. Den er opført i røde munkesten og var en del af et stort klosteranlæg, hvilket bl.a. er årsagen til kirkens størrelse. Stedets historie og byggestil er udgangspunktet for arkitekturen og designet i den nye tilbygning, som viderefører kirkens røde, varierende murværk. Men det overordnede udtryk er bearbejdet med et nutidigt formsprog, så det tydeligt ses, at bygningen er fra vores tid. Indvendigt er historiske spor og levn bevaret synlige: Eksisterende konstruktioner, murværk, kalklag og dekorationer er sikret og fortæller sin egen historie.

Tilgængeligheden for kørestolsbrugere og gangbesværede er forbedret via tilbygningen og det er nu muligt at komme trinfrit til kirkerummet. Samtidig er det nye sakristi væsentlig større end det forrige.

Overordnet set er de mange bindinger i form af byggefelt, arkæologiske levn og konstruktioner respekteret og en ny helhed er frembragt i harmoni med kirkebygningen og placeringen midt i byen.

VMB