BYGHERRE
Vor Frue sogns Menighedsråd
20​18 – 2023

Skt. Nikolaigården er udvidet med en tilbygning og optimering af eksisterende bygninger.

Centralt i Aarhus på Vestergade ligger den bevaringsværdige købmandsgård Skt. Nikolaigård. Beliggende skråt overfor Vor Frue Kirke, rummer den kirkekontor, præste- og organistkontorer, samt undervisnings- og sognelokaler.

Mod Vestergade og langs med Møllestien fremtræder Skt. Nikolaigården som en nærmest rigid taktfast vinkelbygning med mange højt placerede vinduer og kun to døre, der medvirker til en visuel meget lukket facade mod bybilledet. Den tidligere port mod Vestergade blev ved en ombygning i anden halvdel af 1900-tallet tilmuret og det ellers charmerende gårdrum har således stået ubenyttet og aflukket have.

Ejendommen har dermed i kontrast til de resterende facader i Vestergade, der præges af åbne stueetager med butiksvinduer og portåbninger til gårdrummene, som er kendetegnende for gadens tidligere købmandsgårde.

Menighedsrådet ønskede at udvide lokalerne og åbne sognegården op for byen. Sognet oplevede en kraftig stigning i antallet af medlemmer til folkekirken, hvorfor de eksisterende lokaler ikke længere dækkede behovet til hverken kontorer, arrangementer eller konfirmander.

For at imødekomme de stigende pladsbehov til sognegårdens aktiviteter, personale og undervisning har tegnestuen udvidet sognegården med en ny tilbygning på det eksisterende p-areal.

Dertil er foretaget en omdisponering af de eksisterende bygninger for at forbedre faciliteterne for kirkens personale samt gøre det nemmere for besøgende at orientere sig ved ankomst til sognegården. Den tidligere portåbning i forhuset mod Vestergade er genetableret for at åbne mere op til både byliv og kirken samt invitere sognets medlemmer indenfor i gårdrum og de nye sognegårdslokaler.

Dertil er en tidligere dør i sidelængen genetableret så der nu er 3 indgange til sognegården; hhv. personale indgang, formel indgang til kirkekontoret og primær adgang til sognegårdslokaler.

Den nye tilbygning rummer 3 undervisningslokaler, der kan slås sammen til 1 stort lokale foruden depot samt en gang- og ankomstzone mod gårdrummet. Tilbygnnigen er udført som et forhus mod Møllestien samt en sidelænge parallelt med den eksisterende forbygning.

Ankomstzonen til sognegårdslokalerne er gennem gården, der herved aktiveres. Gårdrummet har i den forbindelse fået ny fast belægning, der muliggør fleksibel brug samt skaber niveaufri adgang til de nye sognegårdslokaler.

Fotos: Helene Høyer

 

VMB